Skip to content

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

หากมีคนในครอบครัวหรือคนในละแวกบ้านได้รับบาดเจ็บ กรุณาทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้เร็วที่สุด

วิธีการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)

หากพบเห็นคนได้รับบาดเจ็บนอนอยู่

ตบที่ไหล่ของผู้ประสบภัยพร้อมพูดกับเขา
หากไม่มีปฏิกิริยาใดๆ ให้ขอให้คนที่อยู่ใกล้ๆแจ้งไปที่หมายเลข 119 และขอให้นำส่ง AED และตรวจสอบลมหายใจโดยไม่ต้องเปิดทางเดินหายใจให้โล่ง (ดูการเคลื่อนไหวของหน้าอกและบริเวณท้องประมาณ 10 วินาที)

การช่วยฟื้นคืนชีพ

หากไม่สามารถหายใจได้ตามปกติ ให้กดหน้าอก 30 ครั้ง

มื่อกดหน้าอกเสร็จแล้ว ให้ดัดคางขึ้นร่วมกับการกดหน้าผากให้หน้าแหงนเพื่อเปิดทางเดินหายใจให้โล่งแล้วจึงทำการผายปอด 2 ครั้ง
หลังจากนั้นให้กดหน้าอก 30 ครั้งและทำการผายปอด 2 ครั้งโดยทำซ้ำไปมา
กรณีที่เกรงว่าจะติดโรคจากเลือดหรืออาเจียน ให้กดหน้าอกต่อไปโดยไม่ต้องผายปอด

แผลไฟลวก

แช่บริเวณที่ถูกไฟลวกในน้ำมากกว่า 15 นาทีเพื่อให้อุณหภูมิลดลง
ไม่พยายามถอดชุดชั้นในหรือถุงเท้าออก ให้ราดน้ำเบาๆจากบนชุดชั้นในหรือถุงเท้า
ระมัดระวังอย่าแกะแผลพุพองให้แตกเพราะทำให้ติดเชื้อได้ง่ายแผลไฟลวก画像

บาดแผล

หากมีเลือดออกไม่มาก ให้ล้างแผลด้วยน้ำสะอาด และพันด้วยผ้าก๊อซบาดแผล画像

เลือดออก

หากมีเลือดออกมาก ให้ใช้ผ้าสะอาดหรือผ้าก๊อซกดปากแผลให้แน่น
หากกดแผลแล้วเลือดยังไม่หยุดไหล ให้กดบริเวณจุดห้ามเลือดที่ใกล้กับหัวใจเลือดออก画像

กระดูกหัก

ถอดรองเท้าและตัดเสื้อผ้าออก เพราะจะมีอาการบวมขึ้นหลังจากกระดูกหัก
ใช้นิตยสาร กระดาษแข็ง แผ่นไม้มัดส่วนที่กระดูกหักไว้แทนการใส่เฝือก
ให้ผู้ป่วยนอนราบ ไม่พยายามเคลื่อนย้ายกระดูกหัก画像