ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลาง คันหมายเลขทะเบียน บต-๙๙๘๓ กบ (จำนวน ๑ รายการ)