Skip to content

Aoluk Hospital

นายธีรวัฒน์ สกุลมานนท์

(นายแพทย์ธีรวัฒน์ สกุลมานนท์)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่าวลึก

ที่ตั้งโรงพยาบาลอ่าวลึก
โรงพยาบาลอ่าวลึก 3/1 ม.7 ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110
โพสต์ล่าสุด
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อเพื่อรับการรักษาหรือให้คำปรึกษาได้ที่

โรงพยาบาลอ่าวลึก อำเภออ่าวลึกใต้ จังหวัดกระบี่

บริการโรงพยาบาลอ่าวลึก

บริการกู้ชีพ (EMS)

มีเหตุด่วนเหตุร้ายแรงสามารถแจ้งได้สายด่วน 1669

ห้องแล็บวิจัย

ให้บริการเกี่ยวกับการตรวจผลเลือดและอื่นๆ

บริการด้านทันตกรรม

ดูแลให้คำปรึกษาเกี่ยวกับฟันและช่องปาก

บริการตรวจวินิฉัยโรค

ให้บริการสอบถามอาการผู้ป่วยเพื่อรักษาในขั้นตอนต่อไป

บริการอุบัติเหตุร้ายแรง

รักษาผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุร้ายแรง

บริการผู้ป่วยใน

ให้บริการที่พักแก่ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษากับโรงพยาบาล

กิจกรรมโรงพยาบาลอ่าวลึก

นายธีรวัฒน์ สกุลมานนท์

(นายแพทย์ธีรวัฒน์ สกุลมานนท์)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่าวลึก

ที่ตั้งโรงพยาบาลอ่าวลึก
โรงพยาบาลอ่าวลึก 3/1 ม.7 ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110
โพสต์ล่าสุด
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อเพื่อรับการรักษาหรือให้คำปรึกษาได้ที่

โรงพยาบาลอ่าวลึก อำเภออ่าวลึกใต้ จังหวัดกระบี่

บริการโรงพยาบาลอ่าวลึก

บริการกู้ชีพ (EMS)

มีเหตุด่วนเหตุร้ายแรงสามารถแจ้งได้สายด่วน 1669

ห้องแล็บวิจัย

ให้บริการเกี่ยวกับการตรวจผลเลือดและอื่นๆ

บริการด้านทันตกรรม

ดูแลให้คำปรึกษาเกี่ยวกับฟันและช่องปาก

บริการตรวจวินิฉัยโรค

ให้บริการสอบถามอาการผู้ป่วยเพื่อรักษาในขั้นตอนต่อไป

บริการอุบัติเหตุร้ายแรง

รักษาผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุร้ายแรง

บริการผู้ป่วยใน

ให้บริการที่พักแก่ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษากับโรงพยาบาล

กิจกรรมโรงพยาบาลอ่าวลึก