Skip to content

งานผู้ป่วยใน

งานผู้ป่วยใน

บริการเตียงนอนพักผ่อนสำหรับผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลอ่าวลึก หรือผู้ป่วยที่ถูกส่งตัวเพื่อทำการรักษาโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการ รักษา พักฟื้น รอดูอาการ รอคลอด อุบัติเหตุฉุกเฉินเป็นต้น