Skip to content

หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน ปี2564

1.2นโยบายผู้บริหาร-2Download 1.2กรอบโครงสร้างDownlaod 1.4-หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานDownload 1.5-วิสัยทัศน์-พันธกิจ-ค่านิยม-MOPH-2Download 1.6-ยุทศาสตร์ชาติ-2Download 1.7-พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม-พ.ศ.2562-1Download 1.8ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน-2Download 1.9ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข-2560-2Download 1.10อินโนกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม-ประจำสปกสธ.-2Download 1.11จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข-2Download

ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลอ่าวลึก

หลักเกณฑ์การจัดการข้อร้องเรียน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *